مطالعات طراحی پایه پروژه‌های اولویت سال 1395 مدیریت آب‌های سطحی حوزه آبریز کن

 

 با توجه به آخرین جلسات هماهنگی، این مطالعات در حال حاضر با رویکرد تعیین تکلیف نهایی انجام مطالعات با توجه به وضعیت اطلاعات معارضین تاسیساتی ادامه دارد. همچنین بر اساس ویژگی‌ پروژه‌ها، تمرکز اصلی مطالعات بر بررسی پروژه‌های "رفع کمبود ظرفیت سیل‌برگردان از کانال وسک تا تخلیه به کن"، "حوضچه تعدیل سیلاب سلیمان‌خانی" و گزینه‌های جایگزین یکپارچه بر روی سیل‌برگردان غرب به‌جای گزینه‌های موضعی می‌باشد. این مطالعات هم اکنون نزدیک به 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با توجه به شرایط حاکم بر پروژه، کاملا مناسب ارزیابی می‌گردد.

  

 

 

 

 


  

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  زمينه‌‌هاي فعاليت

  • برنامه‌ريزي، بهينه‌سازي و مهندسي سيستم‌هاي آبي با ديدگاه جامع و يكپارچه
  • برنامه‌ريزي، مديريت و مهندسي ارزش (آموزش، پياده‌سازي و اجرا)

         ادامه مطلب ...

   اصول

  • صداقت و رعايت اخلاق حرفه‌اي
  • پويايي، انعطاف‌پذيري و فراگيري مستمر دانش
  • مطالعه و پژوهش دقيق قبل از تصميم‌گيري و هرگونه اقدام عملي

        ادامه مطلب ...

    منشور اخلاقي و حرفه‌اي مؤسسه

  • انجام كارهاي تخصصي (به‌ويژه كارهايي كه به حل مشكلات مردم مي‌انجامد) را نعمتي بزرگ مي‌دانيم و در این زمینه همواره در تلاش براي عمل به وظيفه انساني خود هستيم.

          ادامه مطلب ...