اخبار جلسه پیش‌کارگاه مطالعات برنامه‌ریزی ارزش

"سیستم بهره‌برداری بهینه از سدها و سازه‌های وابسته و آبراهه‌های طبیعی محدوده چالوس- هراز"

 

جلسه پیش‌کارگاه مطالعات برنامه‌ریزی ارزش "سیستم بهره‌برداری بهینه از سدها و سازه‌های وابسته و آبراهه‌های طبیعی محدوده چالوس- هراز" در روز شنبه 16 اردیبهشت‌ماه 1396 در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه‌ای مازندران با حضور جمعی از نمایندگان شرکت آب منطقه‌ای مازندران (کارفرمای طرح)، شرکت مهاب قدس (مشاور طرح کانال انتقال چالوس)، شرکت پژوهاب (مشاور طرح کانال انتقال سردابرود) و موسسه راهبرد دانش پویا (مشاور ارزش) برگزار شد. در این جلسه، ابتدا مهندس موسوی (معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای مازندران) به خوشامدگویی و معرفی اعضای تیم پرداختند. در ادامه دکتر عرب از موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا (مشاور ارزش) کلیاتی راجع به مهندسی ارزش و مبانی مطالعه ذکر نمودند.

سپس کلیات طرح‌های مبنا توسط مشاورین طرح‌ها (شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و پژوهاب) ارائه گردید به طوریکه در ابتدا مهندس کریمی (مدیر پروژه کانال سردابرود)، کلیات طرح کانال انتقال سردابرود و سپس مهندس زارع (مدیر پروژه کانال انتقال چالوس)، کلیات طرح کانال انتقال چالوس را ارائه نموده‌اند.

 در طی جلسه اعضای تیم به بحث و بررسی ابعاد مختلف پروژه پرداختند و مبانی اولیه مطالعات برنامه‌ریزی ارزش طرح تعیین گردید. این مبانی در کارگاه اصلی مورد بازنگری و تدقیق اعضای تیم قرار خواهد گرفت.

 

 

 

  

 

 

 

 

  زمينه‌‌هاي فعاليت

  • برنامه‌ريزي، بهينه‌سازي و مهندسي سيستم‌هاي آبي با ديدگاه جامع و يكپارچه
  • برنامه‌ريزي، مديريت و مهندسي ارزش (آموزش، پياده‌سازي و اجرا)

         ادامه مطلب ...

   اصول

  • صداقت و رعايت اخلاق حرفه‌اي
  • پويايي، انعطاف‌پذيري و فراگيري مستمر دانش
  • مطالعه و پژوهش دقيق قبل از تصميم‌گيري و هرگونه اقدام عملي

        ادامه مطلب ...

    منشور اخلاقي و حرفه‌اي مؤسسه

  • انجام كارهاي تخصصي (به‌ويژه كارهايي كه به حل مشكلات مردم مي‌انجامد) را نعمتي بزرگ مي‌دانيم و در این زمینه همواره در تلاش براي عمل به وظيفه انساني خود هستيم.

          ادامه مطلب ...