گزارش فصل دوم (ویرایش اول) پروژه تعیین شاخص نسبت بحرانی حوضه‌های آبریز اصلی ایران

 

در این گزارش به بررسی وضعیت منابع آبی و تحلیل جامع شاخص نسبت بحرانی در کشورهای مختلف جهان اعم از اقلیم مشابه و متنوع با کشور ایران پرداخته شده است. نمودار زیر، شماي كلي از وضعيت جهاني منابع آب را ارائه می‌دهد. با توجه به اینکه مقادیر شاخص نسبت بحرانی 172 کشور در دسترس می‌باشد، مقدار این شاخص در 25 کشور بالای 40 درصد، 24 کشور بین 20 تا 40 درصد، 21 کشور بین 10 تا 20 درصد و102 کشور زیر 10 درصد است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، كشورهاي بسيار معدودي به لحاظ وضعيت برداشت از منابع آب تجديدپذير شبیه ايران مي‌باشند که آستانه‌ها را رد كرده‌اند (حدود 15 درصد از کشورهای جهان).

 

 

 

 

 

 

 

 

  زمينه‌‌هاي فعاليت

  • برنامه‌ريزي، بهينه‌سازي و مهندسي سيستم‌هاي آبي با ديدگاه جامع و يكپارچه
  • برنامه‌ريزي، مديريت و مهندسي ارزش (آموزش، پياده‌سازي و اجرا)

         ادامه مطلب ...

   اصول

  • صداقت و رعايت اخلاق حرفه‌اي
  • پويايي، انعطاف‌پذيري و فراگيري مستمر دانش
  • مطالعه و پژوهش دقيق قبل از تصميم‌گيري و هرگونه اقدام عملي

        ادامه مطلب ...

    منشور اخلاقي و حرفه‌اي مؤسسه

  • انجام كارهاي تخصصي (به‌ويژه كارهايي كه به حل مشكلات مردم مي‌انجامد) را نعمتي بزرگ مي‌دانيم و در این زمینه همواره در تلاش براي عمل به وظيفه انساني خود هستيم.

          ادامه مطلب ...