اتمام پروژه مستندسازی طرح‌های اضطراری کنترل سیلاب محدوده غرب رودخانه کن

 

با تهیه فیلم مستند بلند مبتنی بر رویکرد بوم‌گرا در مدیریت رواناب سطحی و همچنین گزارش مستند روند مطالعه و اجرای طرح‌های اضطراری کنترل سیلاب غرب رودخانه کن، مطالعات مستندسازی طرح‌های اضطراری کنترل سیلاب محدوده غرب رودخانه کن به اتمام رسید.

طی فیلم مستند تهیه‌شده به مواردی همچون دیرینه‌بودن وقایع سیل در ایران، دلایل فزآینده نامیدن خطر سیل، در معرض خطر سیلاب ‌بودن شهر تهران، راهکارهای پیش‌رو در مدیریت رواناب شهری، معرفی منطقه 22 و پتانسیل اعمال رویکردهای کنترل رواناب در منشا در این منطقه و در نهایت اقدامات انجام‌شده جهت کنترل رواناب غرب رودخانه کن پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

  زمينه‌‌هاي فعاليت

  • برنامه‌ريزي، بهينه‌سازي و مهندسي سيستم‌هاي آبي با ديدگاه جامع و يكپارچه
  • برنامه‌ريزي، مديريت و مهندسي ارزش (آموزش، پياده‌سازي و اجرا)

         ادامه مطلب ...

   اصول

  • صداقت و رعايت اخلاق حرفه‌اي
  • پويايي، انعطاف‌پذيري و فراگيري مستمر دانش
  • مطالعه و پژوهش دقيق قبل از تصميم‌گيري و هرگونه اقدام عملي

        ادامه مطلب ...

    منشور اخلاقي و حرفه‌اي مؤسسه

  • انجام كارهاي تخصصي (به‌ويژه كارهايي كه به حل مشكلات مردم مي‌انجامد) را نعمتي بزرگ مي‌دانيم و در این زمینه همواره در تلاش براي عمل به وظيفه انساني خود هستيم.

          ادامه مطلب ...