اتمام سند توسعه و مدیریت بخش آب استان مازندران

 

مطالعات پروژه "تدوین سند توسعه و مدیریت بخش آب استان مازندران" با موفقیت پایان یافت.

در راستای تدوین سند توسعه بخش آب استان مازندران، جلسات متعددی با معاونین و مدیران شرکت آب منطقه‌ای مازندران به همراه تیم مهندسی مشاور پروژه تدوین سند (موسسه مهندسی پژوهشی راهبرد دانش پویا) و سرکار خانم دکتر ترابی (رئیس گروه سیاستگذاری و تخصیص آب) جهت جمع‌بندی و تایید بخش اول (گزارشات پشتیبان) و تعیین خطوط اصلی بخش دوم (برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین استراتژی) تشکیل گردید.

در جلسه نهایی ابتدا به بیان وضعیت کمی و کیفی منابع آب استان به همراه مصارف کشاورزی، شرب و صنعت استان پرداخته شد. همچنین با استفاده ازشاخص‌های استاندارد محلی و جهانی، وضعیت و جایگاه آب استان در مقایسه با کشور و دنیا مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت و در نهایت با در نظر گرفتن وضع موجود (کمی و کیفی) و اهداف آتی استان در بخش آب، برنامه‌های استراتژیک در راستای توسعه پایدار ارائه شد.

 

 

 

 

 

  زمينه‌‌هاي فعاليت

  • برنامه‌ريزي، بهينه‌سازي و مهندسي سيستم‌هاي آبي با ديدگاه جامع و يكپارچه
  • برنامه‌ريزي، مديريت و مهندسي ارزش (آموزش، پياده‌سازي و اجرا)

         ادامه مطلب ...

   اصول

  • صداقت و رعايت اخلاق حرفه‌اي
  • پويايي، انعطاف‌پذيري و فراگيري مستمر دانش
  • مطالعه و پژوهش دقيق قبل از تصميم‌گيري و هرگونه اقدام عملي

        ادامه مطلب ...

    منشور اخلاقي و حرفه‌اي مؤسسه

  • انجام كارهاي تخصصي (به‌ويژه كارهايي كه به حل مشكلات مردم مي‌انجامد) را نعمتي بزرگ مي‌دانيم و در این زمینه همواره در تلاش براي عمل به وظيفه انساني خود هستيم.

          ادامه مطلب ...