برگزاری سمینار توسعه مطالعات برنامه‌ریزی ارزش طرح توسعه جزیره نگین بوشهر

 

سمینار توسعه مطالعات برنامه‌ریزی ارزش "طرح توسعه مجتمع بندری جزیره نگین بوشهر" در روز چهارشنبه 14 بهمن‌ماه 1394 در تهران برگزار شد.

در این جلسه، اعضای تیم مهندسی ارزش به تکمیل و بررسی نهایی ایده‌های منتخب فاز توسعه از لحاظ فنی و اقتصادی پرداختند. همچنین ایده‌های مورد نظر برحسب معیارهای ارزیابی طرح توسط اعضای تیم امتیاز‌دهی کیفی گردید. همچنین، مقرر شد جلسه ارایه نتایج این مطالعات در روز 5 اسفند‌ماه در بندر بوشهر برگزار شود.

در حال حاضر مطالعات برنامه‌ریزی ارزش "طرح توسعه مجتمع بندری جزیره نگین بوشهر" در مرحله تکمیل گزینه‌ها و تهیه و تدوین گزارش نهایی در حال انجام است.

 

 

 

 

  زمينه‌‌هاي فعاليت

  • برنامه‌ريزي، بهينه‌سازي و مهندسي سيستم‌هاي آبي با ديدگاه جامع و يكپارچه
  • برنامه‌ريزي، مديريت و مهندسي ارزش (آموزش، پياده‌سازي و اجرا)

         ادامه مطلب ...

   اصول

  • صداقت و رعايت اخلاق حرفه‌اي
  • پويايي، انعطاف‌پذيري و فراگيري مستمر دانش
  • مطالعه و پژوهش دقيق قبل از تصميم‌گيري و هرگونه اقدام عملي

        ادامه مطلب ...

    منشور اخلاقي و حرفه‌اي مؤسسه

  • انجام كارهاي تخصصي (به‌ويژه كارهايي كه به حل مشكلات مردم مي‌انجامد) را نعمتي بزرگ مي‌دانيم و در این زمینه همواره در تلاش براي عمل به وظيفه انساني خود هستيم.

          ادامه مطلب ...