مطالعات مهندسی ارزش تامین منابع آب شرب درازمدت قائمشهر- جویبار از طریق ارزیابی زیست‌محیطی سد کسیلیان

 

 

کارفرما:شرکت آب منطقه‌ای مازندران

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1396-1397

 

هدف:

 

نتایج:

 

توضیحات بیشتر:

مطالعات مهندسی ارزش "منابع تامین آب شرب درازمدت قائمشهر- جویبار از طریق ارزیابی زیست‌محیطی سد کسیلیان" با هدف بهبود شاخص ارزش طرح، کاهش اثرات و خسارت‌های زیست‌محیطی طرح و همچنین، شناسایی منابع مطمئن جهت تامین کمی و کیفی آب شرب موردنیاز شهرستان‌های قائمشهر، جویبار و سیمرغ در سال افق 1425 در دی‌ماه سال 96 آغاز گردید.

هدف اصلی مطالعات یاد شده که به کارفرمایی شرکت آب منطقه‌ای مازندران و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام است، دستیابی به بهترین گزینه تامین آب شرب درازمدت مناطق هدف طرح با حداقل اثرات زیست‌محیطی است. بدین منظور کارگاه (اصلی) مهندسی ارزش این مطالعات با حضور عوامل طرح (کارفرما، مشاور طراح، مشاور ارزیابی زیست‌محیطی)، ذی‌ربطان (سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی استان مازندران، شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان مازندران و...)، تیم مشاور ارزش و همچنین، کارشناسان خبره و مستقل در زمینه‌های تخصصی از جمله هیدرولوژی و برنامه‌ریزی منابع آب، زمین‌شناسی و ژئوتکنیک، اقتصاد محیط زیست، جنگل‌داری، گیاه‌شناسی، جانورشناسی و... در بهمن‌ماه 1396 در شهر ساری برگزار شد.

پس از طی فازهای مختلف مهندسی ارزش در کارگاه سه‌روزه‌ای که بدین منظور تشکیل گردید، در نهایت از مجموع 125 ایده که توسط اعضای تیم در ارتباط با کارکردهای اصلی طرح شامل «تامین مطمئن آب»، «انتقال آب» و «حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری» ارایه گردید، تعداد 25 ایده جهت بررسی بیشتر در فاز توسعه انتخاب شدند.

این مطالعات در حال حاضر در فاز توسعه ادامه دارد ...