مطالعات مهندسی ارزش تامین منابع آب شرب درازمدت ساری از طریق ارزیابی زیست‌محیطی سد زارم‌رود

 

 

کارفرما:شرکت آب منطقه‌ای مازندران

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1396-1397

 

هدف:

 

نتایج:

توضیحات بیشتر:

مطالعات مهندسی ارزش "منابع تامین آب شرب درازمدت ساری از طریق ارزیابی زیست‌محیطی سد زارم‌رود" با هدف بهبود شاخص ارزش طرح، کاهش اثرات و خسارت‌های زیست‌محیطی طرح و همچنین، شناسایی منابع مطمئن جهت تامین کمی و کیفی آب شرب موردنیاز شهرستان‌های ساری و میاندرود در سال افق 1425 در اسفندماه سال 96 آغاز گردید.

هدف اصلی مطالعات یاد شده که به کارفرمایی شرکت آب منطقه‌ای مازندران و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام است، دستیابی به بهترین گزینه تامین آب شرب درازمدت مناطق هدف طرح با حداقل اثرات زیست‌محیطی است. بدین منظور اعضای تیم مهندسی ارزش در روز 21 بهمن‌ماه 1396 به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر با ابعاد و زوایای مختلف طرح از محدوده مورد مطالعه و ساختگاه پیشنهادی احداث سد زارم‌رود بازدید نمودند.

همچنین، مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، کارگاه (اصلی) مهندسی ارزش این مطالعات با حضور عوامل طرح (کارفرما، مشاور فنی و ارزیابی زیست‌محیطی)، ذی‌ربطان (سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی استان مازندران، شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان مازندران و...)، تیم مشاور ارزش و همچنین، کارشناسان خبره و مستقل در زمینه‌های تخصصی از جمله هیدرولوژی و برنامه‌ریزی منابع آب، زمین‌شناسی و ژئوتکنیک، اقتصاد محیط زیست، جنگل‌داری، گیاه‌شناسی، جانورشناسی و... در فروردین‌ماه سال 1397 در محل سازمان حفاظت محیط زیست در تهران برگزار شد.

پس از طی فازهای مختلف مهندسی ارزش در کارگاه سه‌روزه‌ای که بدین منظور تشکیل گردید، در نهایت از مجموع 237 ایده که توسط اعضای تیم در ارتباط با کارکردهای اصلی طرح ارایه گردید، تعداد 32 ایده جهت بررسی بیشتر در فاز توسعه انتخاب شدند.

این مطالعات در حال حاضر در فاز توسعه ادامه دارد ...