پایش و ارزشیابی مطالعات نجات خلیج و تالاب میانکاله

 

 

کارفرما:شرکت آب منطقه‌ای گلستان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1396

 

هدف:

  در حال انجام

نتایج:

 

توضیحات بیشتر: