مطالعات مهندسی ارزش کانال انتقال آب چالوس و سردآبرود

 

 

کارفرما:شرکت آب منطقه‌ای مازندران

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1395

 

هدف:

 

نتایج:

توضیحات بیشتر:

محدوده طرح مذکور مشتمل بر دو بخش نوار ساحلی (از رودخانه چالوس تا آلش‌رود) و دشت هراز (از آلش‌رود تا بابل‌رود) می‌باشد. مبدا خط انتقال، سد انحرافی چالوس می‌باشد که بخشی از آب بهنگام رودخانه چالوس را منحرف و به داخل کانال هدایت می‌کند. این کانال در قطعات بعدی مسیر با رودخانه‌های خیررود، کجور و گلندرود تبادل آبی داشته و پس از تامین نیازهای آبی مسیر، آب مازاد را به دشت هراز منتقل می‌نماید. مقرر شده است تا آب انتقالی از طریق کانال چالوس و همچنین ذخیره سد هراز (منگل)، بخشی از اراضی شبکه دشت هراز را که پیشتر قرار بود از طریق سد مخزنی لار تامین آب شوند، تحت پوشش قرار دهد تا سهم آب انتقالی جهت تامین مصارف شرب تهران از سد لار در سال‌های آتی افزایش یابد.

علاوه بر طرح انتقال آب چالوس، طرح دیگری تحت عنوان سد انحرافی و کانال انتقال آب سردابرود در بخش غربی استان مازندران (غرب رودخانه چالوس) در حال اجرا بوده که هدف از اجرای آن، تامین آب موردنیاز حدود 1100 هکتار اراضی توسعه و 7300 هکتار اراضی بهبود در حدفاصل رودخانه سردابرود تا کاظم‌رود می‌باشد. با توجه به فاصله زمانی نسبتا زیاد بین طراحی و اجرا که تغییرات عمده‌ای در منابع و مصارف آب محدوده‌های فوق و همچنین، کاربری اراضی را به‌دنبال داشته، لزوم انجام مطالعات مهندسی ارزش جهت بهبود شاخص ارزش پروژه را اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و به‌همین علت، مطالعات مهندسی ارزش کانال انتقال آب چالوس و سردابرود توسط شرکت آب منطقه‌ای مازندران و با هدف شناسایی فرصت‌ها، رفع چالش‌ها و ارایه راهکارهایی در جهت بهبود شاخص ارزش طرح (از طریق کاهش هزینه‌ها با حفظ و یا ارتقای کیفی پروژه) واگذار گردید. بازدید میدانی و کارگاه مهندسی ارزش این مطالعات در روزهای 21 تا 23 مهر‌ماه 1396 در نوشهر برگزار شد و پس از ارزیابی ایده‌های مطرح شده، در نهایت تعداد 60 ایده به‌عنوان ایده‌های منتخب کارگاه جهت بررسی بیشتر در فاز توسعه انتخاب شدند. در حال حاضر بررسی فنی و اقتصادی ایده‌های مذکور در قالب موضوعات محوری «بهبود سازه‌ای طرح مبنا»، «بهینه‌سازی روش انتقال»، «برنامه‌ریزی منابع و مصارف»، «تامین انرژی»، «تامین منابع مالی و درآمدزایی طرح»، «حفظ و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی»، «افزایش ظرفیت تنظیم آب» و «بهینه‌سازی کل طرح» در فاز توسعه در حال انجام می‌باشد ....