مطالعات برنامه‌ریزی ارزش منابع و مصارف طرح‌های سیروان (با تمرکز بر استفاده بهینه و حداکثری در داخل استان)

 

کارفرما: اب منطقه‌ای کردستان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1395

 

هدف:

 

نتایج:

 

توضیحات بیشتر:

مطالعات برنامه‌ریزی ارزش «منابع و مصارف طرح‌های سیروان(با تمرکز بر استفاده بهینه و حداکثری در داخل استان کردستان)» با هدف ارتقای شاخص ارزش طرح، بهینه‌سازی برنامه‌ریزی منابع آب حوضه، افزایش بهره‌وری و همچنین، بهبود توزیع و مصرف آب در محدوده استان، در اواخر آبان‌ماه 1395 از سوی شرکت آب منطقه‌ای کردستان به موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا واگذار گردیده است.

پس از برگزاری جلسات مقدماتی و هماهنگی با کارفرمای محترم طرح، اقدامات لازم جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و تعیین محدوده مطالعات صورت گرفته و مقرر گردیده تا جلسه پیش‌کارگاه با حضور نمایندگان ارکان طرح، تیم مشاور ارزش و کارشناسان خبره و مستقل در اسفندماه 95 در سنندج برگزار شود.

در حال حاضر این مطالعات در گام پیش‌کارگاه ادامه دارد...