مطالعه برنامه‌ریزی ارزش احداث زیر ساخت‌های اراضی 600 هکتاری مجتمع بندری امام خمینی (ره)

 

کارفرما: اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1394

 

هدف :

  • ارتقای ظرفیت عملکرد بندر امام خمینی و پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌گذاری از طریق تملک، احیاء و تامین زیرساخت‌های لازم برای 600 هکتار اراضی بندری

 

نتایج :

  • افزایش شاخص ارزش از طریق بهبود کیفیت پروژه و صرفه‌جویی در هزینه‌های دوره عمر

 

توضیحات بیشتر :

مطالعات برنامه‌ریزی ارزش «احداث زیرساخت‌های اراضی 600 هکتاری مجتمع بندری امام خمینی(ره)» با هدف ارتقای شاخص ارزش پروژه از طریق بهبود کیفی و صرفه‌جویی در هزینه‌های دوره عمر طرح در اسفندماه سال 1394 آغاز گردید و هماهنگی‌های اولیه در خصوص تعیین ترکیب تیم، برنامه زمان‌بندی پروژه، اخذ اطلاعات طرح مبنا و اقدامات مربوط به گام پیش‌کارگاه صورت پذیرفت. مطابق برنامه زمان‌بندی پروژه، جلسه پیش‌کارگاه و بازدید از منطقه طرح در اواخر فروردین‌ماه 1395 در بندر امام خمینی برگزار خواهد شد و سپس مقدمات لازم جهت برگزاری کارگاه اصلی این مطالعات در تهران فراهم خواهد گردید.

مطالعات احداث زیرساخت‌های اراضی 600 هکتاری بندر امام خمینی با هدف ارتقای ظرفیت عملکرد بندر و پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌گذاری از طریق تملک، احیاء و تامین زیرساخت‌های لازم برای اراضی مزبور به انجام رسیده است. با توجه به آنکه در حال حاضر اراضی و امکانات موجود در مجتمع قدیمی بندر امام خمینی جوابگوی افزایش تقاضا و کثرت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نمی‌باشد، در این راستا و پس از تملک اراضی موسوم به 600 هکتاری، احیاء و مطالعات اراضی مزبور شامل زیرساخت‌ها، تاسیسات، معابر و شبکه‌های آب‌های سطحی و زهکشی با کاربری‌های صنعتی، عمومی و کانتینری، فله خشک و مواد معدنی، اداری و خدماتی و... جهت جذب سرمایه‌گذاران مدنظر می‌باشد. لذا به منظور ارتقای ظرفیت عملکرد بندر و پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌گذاری، ضرورت دارد که پروژه احداث زیرساخت‌های اراضی 600 هکتاری بندر امام خمینی هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

کارگاه برنامه‌ریزی ارزش «احداث زیرساخت‌های اراضی 600 هکتاری مجتمع بندری امام خمینی(ره)» در روزهای 26 تا 28 اردیبهشت‌ماه 1395 در تهران برگزار شد. در فاز اطلاعات، علاوه بر تعیین مبانی مطالعه و تکمیل اطلاعات طرح مبنا (شامل مطالعات مرحله شناخت و امکان‌سنجی و فاز 1)، اعضای تیم از محدوده طرح بازدید نموده و با ابعاد و زوایای مختلف پروژه آشنا شدند. در فاز تحلیل کارکرد، چهار کارکرد محوری طرح شامل «تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری»، «جانمایی مناسب و ارتقای ظرفیت عملکردی»، «ایجاد و تسهیل دسترسی» و «بهینه‌سازی کل طرح» جهت ایده‌پردازی در فاز خلاقیت انتخاب شدند. در این مرحله، تعداد 347 ایده توسط اعضای تیم ارایه گردید و در فاز ارزیابی، پس از بررسی و غربال ایده‌ها، تعداد 44 ایده جهت فاز توسعه انتخاب شد.

در فاز توسعه، ایده‌های منتخب کارگاه در قالب دسته‌بندی موضوعی «جاده‌های ارتباطی و راه‌های دسترسی»، «جانمایی و کاربری اراضی»، «مالی و سرمایه‌گذاری»، «تاسیسات زیربنایی» و «بهینه‌سازی طرح»، تقسیم‌بندی شدند. سپس مطابق نظرات تیم، تعداد 10 ایده برتر، شامل 4 ایده در ارتباط با جانمایی و کاربری اراضی، 3 ایده در ارتباط با جاده مواصلاتی بندر و اراضی 600 هکتاری و همچنین، 3 ایده در ارتباط با تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری، انتخاب گردید و در نهایت، تعداد 4 گزینه به‌عنوان گزینه‌های نهایی تیم (حاصل از ترکیب ایده‌های برتر) جهت اتخاذ تصمیم نهایی به کارفرمای طرح ارایه شد.

در جلسه کمیته مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی که در مورخ 17 بهمن‌ماه 1395 و با حضور معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی آن سازمان، معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی) و اعضای کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر برگزار گردید، نتایج مطالعات برنامه‌ریزی ارزش پروژه احداث زیرساخت‌های اراضی 600 هکتاری بندر امام خمینی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت گزینه منتخب تیم برنامه‌ریزی ارزش تصویب و مقرر گردید تا نتایج حاصله در مطالعات مرحله اول طرح اعمال گردیده و جهت اتخاذ تصمیمات نهایی به هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی ارایه شود.