مطالعات برنامه‌ریزی ارزش پروژه طرح توسعه مجتمع بندری جزیره نگین بندر بوشهر

 

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1394

 

هدف :

 

نتایج :

 

توضیحات بیشتر :

مطالعات برنامه‌ریزی ارزش «طرح توسعه مجتمع بندری جزیره نگین بندر بوشهر» با هدف ارتقای شاخص ارزش پروژه از طریق بهبود کیفی و صرفه‌جویی در هزینه‌های دوره عمر طرح در آبان‌ماه 1394 آغاز گردید. پس از برگزاری جلسات مقدماتی و هماهنگی با ارکان طرح اعم از کارفرما (سازمان بنادر و دریانوردی- اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر) و مشاورین پروژه (شرکت‌های آداب‌دانان و هندسه پارس)، جلسه پیش‌کارگاه در مورخ 2 دی‌ماه در بوشهر برگزار شد و مبانی مطالعات برنامه‌ریزی ارزش طرح توسعه جزیره نگین بوشهر با توافق تیم تعیین گردید. در همین روز، اعضای تیم از منطقه طرح بازدید نمودند و از نزدیک با ابعاد و زوایای مختلف پروژه آشنا شدند.

مطابق برنامه زمان‌بندی پروژه، کارگاه اصلی مطالعات برنامه‌ریزی ارزش طرح توسعه جزیره نگین بوشهر در روزهای 20 تا 22 دی‌ماه در تهران برگزار شد. در این کارگاه، اعضای تیم 267 ایده در خصوص کارکردهای منتخب پروژه ارایه نمودند که در نهایت و پس از امتیازدهی اولیه تیم، تعداد 46 ایده جهت بررسی بیشتر در فاز توسعه انتخاب گردید. همچنین سه تیم متشکل از اعضای حاضر در کارگاه با محوریت موضوعات «تاسیسات و تامین زیرساخت‌ها»، «جانمایی طرح و کاربری اراضی» و «راه‌های دسترسی و معابر ارتباطی» جهت توسعه ایده‌های برتر در مرحله بعدی مطالعات تشکیل گردید.

در فاز توسعه، ایده‌های منتخب کارگاه مورد بررسی فنی و اقتصادی قرار گرفتند و در نهایت، 4 گزینه نهایی تیم از ترکیب ایده‌های برتر فاز توسعه استخراج و شاخص ارزش هریک از این گزینه‌ها محاسبه گردید. لازم به ذکر است که تولید گزینه‌های مزبور مبتنی بر سه سناریوی اصلی شامل سناریوسازی براساس ماهیت ایده‌ها (مهندسی یا برنامه‌ریزی ارزش)، جهت‌گیری توسعه آتی جزیره نگین (توسعه در جهت شمال‎‌غرب یا توسعه در جهت شمال‌شرق) و زمان اجرا (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و یا بلندمدت) بوده است.

در جلسه کمیته مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی که در مورخ 3 بهمن‌ماه 1395 و با حضور معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی آن سازمان، معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و اعضای کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر برگزار گردید، نتایج مطالعات برنامه‌ریزی ارزش طرح توسعه مجتمع بندری جزیره نگین بوشهر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت گزینه منتخب تیم برنامه‌ریزی ارزش و پیشنهادات مطرح شده تیم جهت فاز اول طرح توسعه جزیره نگین (5 ساله)، تصویب و نتایج جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیات عامل سازمان ارایه گردید.

لازم به ذکر است که گزینه منتخب تیم برنامه‌ریزی ارزش طرح توسعه مجتمع بندری جزیره نگین بوشهر، علاوه بر بهبود کیفی طرح به میزان حدود 26 درصد، پتانسیل صرفه‌جویی در هزینه‌های دوره عمر طرح به میزان حدود 500 میلیارد ریال و افزایش درآمد دوره عمر طرح به میزان 200 میلیارد ریال را دارا می‌باشد.