مطالعات مهندسی ارزش پروژه احداث ساختمان‌های مرجع دریایی جزایر و بنادر کوچک در جنوب کشور

 

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1394

 

هدف :

نتایج :

 

توضیحات بیشتر :

مطالعات مهندسی ارزش "پروژه احداث ساختمان‌های مرجع دریایی جزایر و بنادر کوچک در جنوب کشور" با هدف حل مسایل طرح و افزایش شاخص ارزش از طریق ارتقای کیفی و حذف هزینه‌های غیرضروری پروژه، در تاریخ 24 خردادماه 94 از سوی کارفرمای طرح (سازمان بنادر و دریانوردی) به موسسه راهبرد دانش پویا ابلاغ گردید.

پيش از برگزاري کارگاه اصلي، فعاليت‌هاي زير از سوي اين مشاور جهت آمادگي براي برگزاري کارگاه اصلي صورت پذیرفت:

کارگاه اصلی مطالعات مهندسی ارزش «پروژه احداث ساختمان‌های مرجع دریایی جزایر و بنادر کوچک در جنوب کشور» طی روزهای 17 تا 19 مردادماه 1394 در تهران برگزار شد.

در طي برگزاري این کارگاه مراحل مختلف مطالعه اصلي شامل فاز اطلاعات، تحليل كاركرد، خلاقيت (ايده‌پردازي) و ارزيابي به انجام رسید. در نتیجه‌ی انجام این مراحل 263 ایده مختلف در مورد کارکردهای منتخب استخراج و ثبت گردید. سپس در مرحله ارزیابی تعداد 75 ایده به عنوان ایده‌های منتخب برای شرح و بسط بیشتر در فاز توسعه برگزیده شدند.

پس از اتمام کارگاه اصلی، بر اساس جمع‌بندی نتایج امتیازدهی ایده‌ها در کارگاه، ایده‌های برتر (مرتبط با کارکردهای منتخب در فاز تحلیل کارکرد) برای توسعه در فاز بعدی مطالعات مهندسی ارزش انتخاب شدند. همچنین در حدفاصل کارگاه و سمینار توسعه این مطالعات، جلسات تخصصی و کارشناسی تیم مهندسی ارزش پیرامون موضوعات اساسی طرح (معماری، سازه، تاسیسات و...) برگزار شد.

در سمینار توسعه مطالعات مهندسی ارزش «پروژه احداث ساختمان‌های مرجع دریایی جزایر و بنادر کوچک در جنوب کشور» که در مورخ 02/06/94 در تهران برگزار گردید، ایده‌های منتخب کارگاه مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت و توسط اعضای تیم امتیازدهی کیفی گردید. همچنین گزینه‌های نهایی معماری طرح با نظر اعضای تیم تعیین و ارایه شد.

در گام بعدی مطالعات و پس از بررسی، ترکیب و تدقیق ایده‌های منتخب، در نهایت تعداد 12گزینه منتخب (شامل 3 گزینه سازه، 3 گزینه تاسیسات و 6 گزینه معماری) توسط تیم مهندسی ارزش ارایه و مورد بررسی فنی و اقتصادی قرار گرفت.

در نهایت، براساس نتایج بررسی گزینه‌های فوق و برآورد هزینه/درآمدهای هریک از گزینه‌ها، انتظار می‌رود که گزینه‌های منتخب تیم، شاخص ارزش طرح را تا حدود 52 درصد ارتقاء بخشیده و صرفه‌جویی در حدود 7 میلیارد ریال (6 درصد) در هزینه‌های دوره عمر پروژه ایجاد نمایند (براساس فهرست بهای سال 1393).

از دیگر دستاوردهای مطالعات مهندسی ارزش "پروژه احداث ساختمان‌های مرجع دریایی جزایر و بنادر کوچک در جنوب کشور" می‌توان به انجام مطالعات به‌روز‌رسانی سطوح کاربری ساختمان‌های مرجع دریایی، به‌روزرسانی تعداد نفرات موردنیاز جهت استقرار در این ساختمان‌ها، بازنگری طرح معماری ساختمان‌های مرجع دریایی بر اساس آخرین مصوبات و استانداردهای واحدهای تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین، تهیه و تدوین شرح خدمات انجام مطالعات تلفیق و تجیمع ساختمان‌های مرجع و اضطرار دریایی (راپمی) اشاره نمود.