مطالعات مهندسی ارزش طرح مرمت و بازسازی خط انتقال آب سیمین‌دشت به گرمسار

 

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای سمنان

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1394

 

هدف :

  • طرح مرمت و بازسازی سامانه انتقال آب سیمین‌دشت به گرمسار به طول 37 کیلومتر از بند انحرافی سیمین‌دشت تا بند انحرافی بن‌کوه

 

نتایج مورد انتظار :

  • شناسایی فرصت‌ها و رفع چالش‌های طرح
  • افزایش شاخص ارزش (ارتقای کیفی و کارکردی، کاهش هزینه‌ها)
  • ارایه راهکارهای تامین مطمئن آب شرب و کشاورزی منطقه طرح

 

توضیحات بیشتر:

کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار با طول 37 کیلومتر در حد فاصل سد انحرافی سیمین‌دشت و سد انحرافی بن‌کوه (گرمسار) با جهت شمال- جنوب در امتداد رودخانه حبله‌رود احداث گردیده است. به دلیل ریسک‌پذیری بالای مسیر و شرایط بد توپوگرافی و مورفولوژی و نیز تعامل نامناسب با پدیده‌های فیزیکی در برخی از بازه‌ها، مطالعات طرح علاج‌بخشی سامانه انتقال آب سیمین‌دشت به گرمسار انجام و عملیات اجرایی آن در دو مرحله آغاز گردید که مرحله اول آن رو به اتمام است.

انجام مطالعات مهندسی ارزش "طرح مرمت و بازسازی کانال انتقال آب سیمین‌دشت به گرمسار" با ابلاغ قراردادی از سوی کارفرمای طرح (شرکت آب منطقه‌ای سمنان) به موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا محول گردید. این مطالعات با هدف شناسایی فرصت‌ها، رفع چالش‌ها و ارایه راهکارهایی در جهت بهبود شاخص ارزش طرح (از طریق کاهش هزینه‌ها با حفظ و یا ارتقای کیفی پروژه) انجام گردید.

در جلسه پیش‌کارگاه این مطالعات که در روز 27 خردادماه 1394 در سمنان برگزار شد، مبانی مطالعات مهندسی ارزش طرح با مشارکت و توافق اعضای تیم تعیین گردید. همچنین، پس از برگزاری جلسه پیش‌کارگاه، اعضای تیم به منظور شناخت بیشتر ابعاد مختلف پروژه و آشنایی با مشکلات و چالش‌های موجود، از محدوده طرح بازدید به‌عمل آوردند.

در کارگاه اصلی این مطالعات که در روزهای 31 مردادماه و اول شهریورماه 94 در سمنان برگزار شد، اعضای تیم 138 ایده در خصوص کارکردهای مختلف پروژه ارایه نمودند که در نهایت 38 ایده به‌عنوان ایده‌های منتخب جهت بررسی بیشتر در فاز توسعه برگزیده شد. در این کارگاه، اعضای تیم مهندسی ارزش متشکل از نمایندگان کارفرما (شرکت آب منطقه‌ای سمنان)، مشاور طراح (شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس)، پیمانکار (شرکت جهاد نصر سمنان)، مشاور ارزش (موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا) و همچنین کارشناسان مدعو و مستقل، از جمله نمایندگان استانداری سمنان، کارشناسان طرح بین‌المللی منارید و حبله‌رود،... حضور داشتند.

پس از بررسی فنی و اقتصادی ایده‌های منتخب در فاز توسعه این مطالعات، در نهایت تعداد 10 گزینه در قالب 6 سناریوی مختلف (سه سناریو مربوط به طرح مرمت و بازسازی کانال و سه سناریو مربوط به خط لوله انتقال آب شرب) توسط تیم مهندسی ارزش به کارفرمای طرح ارایه گردید. بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده گزینه‌های پیشنهادی تیم مهندسی ارزش می‌توانند شاخص کیفی طرح را بین 5 تا 25 درصد بهبود بخشند. همچنین، گزینه‌های مزبور به‌‎طور میانگین هزینه‌های اجرایی طرح را در حدود 45 درصد کاهش می‌دهند. بررسی مدل هزینه-درآمد دوره عمر گزینه‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که این گزینه‌ها ارزش طرح را به لحاظ کیفی و اقتصادی بین 26 تا 38 درصد بهبود خواهند بخشید.