مطالعات مهندسی ارزش سد شوریجه و بهینه‌سازی اثرات طرح‌های بالادستی

 

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1394

 

هدف :

نتایج :

 

توضیحات بیشتر :

مطالعات مهندسی ارزش " سد شوریجه و بهینه‌سازی اثرات طرح‌های بالادستی " در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 94 از سوی کارفرمای طرح (شرکت آب منطقه­ای خراسان رضوی) به موسسه راهبرد دانش پویا ابلاغ گردید.