مطالعات مهندسی ارزش سد شوریجه و بهینه‌سازی اثرات طرح‌های بالادستی

 

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1394

 

هدف :

  • هدف نهایی مطالعات مهندسی ارزش " سد شوریجه و بهینه‌سازی اثرات طرح‌های بالادستی "، ارائه گزینه‌هایی به منظور بهبود شاخص ارزش پروژه‌ می‌باشد. بر این اساس و با بهره‌گیری سیستماتیک از خلاقیت، نظرات و تجارب کلیه اعضای تیم مطالعه ارزش، ایده‌هایی به منظور بهبود شاخص ارزش پروژه‌ مذکور تولید و مطرح خواهد شد و سپس این ایده‌ها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت گزینه‌های نهایی شده جهت اتخاذ تصمیمات و تدابیر مربوطه به کارفرما ارائه می‌گردد.

نتایج :

  • نتیجه اصلی مورد انتظار از انجام این مطالعات در دو بسته مجزا پیش ­بینی شده است. بسته نخست با تکیه بر مطالعات انجام شده در راستای شفاف­ سازی وضعیت منابع و مصارف مرتبط با محدوده دشت مشهد به تبیین شدت بحران آب در این محدوده جغرافیایی و با تکیه بر شاخص­ های مورد قبول بین المللی اختصاص دارد. در بسته دوم طرح سد شوریجه با نگاه مهندسی ارزش مورد ارزیابی قرار گرفته و هدف آن تصمیم­ سازی برای کارفرمای طرح جهت ارتقاء ارزش پروژه است.

 

توضیحات بیشتر :

مطالعات مهندسی ارزش " سد شوریجه و بهینه‌سازی اثرات طرح‌های بالادستی " در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 94 از سوی کارفرمای طرح (شرکت آب منطقه­ای خراسان رضوی) به موسسه راهبرد دانش پویا ابلاغ گردید.