مطالعات مهندسي ارزش ونک- سولکان

 

کارفرما: مؤسسه عمران رفسنجان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1393

 

هدف:

  • تعادل‌بخشی اراضی دشت رفسنجان
  • تامین نیاز شرب کرمان
  • تامین نیاز شرب و صنعت چهارمحال و بختیاری
  • تامین نیاز کشاورزی اراضی دشت خان‌میرزا (چهارمحال و بختیاری) و تغذیه آبخوان این دشت

 

نتایج:

  • حل مسایل طرح
  • افزایش شاخص ارزش
  • بهینه‌سازی طرح سد و خط انتقال

 

توضیحات بیشتر:

مطالعات مهندسی ارزش طرح ونک - سولکان با هدف حل مسایل طرح و افزایش شاخص ارزش پروژه توسط موسسه عمران رفسنجان به موسسه راهبرد دانش پویا واگذار گردیده است. طرح احداث سد مخزني ونك بر روی رودخانه سولکان واقع در جنوب استان چهارمحال و بختیاری با هدف تامین نياز كشاورزي دشت‌هاي مستعد خان‌ميرزا، چنارمحمودي و مونج و نيز بخشي از نياز شرب و صنعت منطقه و در نهايت امكان اختصاص حجمي از ذخيره جهت تقويت و تغذيه آبخوان دشت‌هاي منطقه توسط شرکت مهندسین مشاور آبدان‌فراز مورد بررسي قرار گرفته بود. همچنین طرح احداث سد مخزنی سولکان به منظور استحصال وتنظيم آورد رودخانه سولكان با هدف انتقال آب به اراضی دشت رفسنجان توسط شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس مورد مطالعه قرار گرفته بود. با توجه به نزدیکی موقعیت ساختگاه دو سد مورد مطالعه (ونک و سولکان)، مقرر گردید که طرح تلفیقی ونک-سولکان مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور طی جلسات متعددی که در این خصوص برگزار شد، در نهایت ساختگاه پیشنهادی سد ونک به عنوان گزینه منتخب مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید تا اهداف طرح سد سولکان نیز با اعمال تغییراتی در طرح ونک لحاظ گردد. سامانه انتقال آب ونک - سولکان به استان کرمان (رفسنجان) متشکل از یک رشته تونل بلند به طول 53.8 کیلومتر و حدود 384 کیلومتر خط لوله می‌باشد. با توجه به تغییرات طرح مبنا و تلفیق اهداف دو سد ونک و سولکان، مطالعات تکمیلی در حال حاضر توسط مشاور طرح (شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس) در حال انجام می‌باشد. لازم به ذکر است که در حال حاضر مطالعات مهندسی ارزش این طرح نیز در گام پیش‌مطالعه در حال انجام است.