مطالعات مهندسي ارزش سد گاوي

 

کارفرما: شركت جهان كوثر

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1393

 

هدف:
استفاده بهينه از پتانسيل منابع آب رودخانه گاوي و توسعه و بهبود آبياري اراضي كشاورزي (حدود 3300 هکتار) و تامين آب شرب و صنعت شهر مهران

 

نتایج:

 

دستاوردها:

دستاوردهای مطالعات مهندسی ارزش سد گاوی در دو بخش قابل بررسی است:

بخش اول

   * به‌روزرسانی مطالعات پایه سد (آبدهی، سیلاب و رسوب)
   * بازنگری برنامه‌ریزی منابع آب سد با توجه به نتایج بازنگری مطالعات پایه و براساس دو سناریوی دوره‌های بهره‌برداری 25 و 50 ساله

بخش دوم (مطالعات ارزش)

ارایه پیشنهاداتی به منظور:

   * بهینه‌سازی حجم عملیات اجرایی
   * بهینه‌سازی روش اجرا
   * بهینه‌سازی نوع و ابعاد بدنه
   * بهینه‌سازی تاسیسات و سازه‌های وابسته
   * کاهش هزینه‌های طرح

 

توضیحات بیشتر:

مطالعات مهندسی ارزش «طرح سد مخزنی گاوی» با هدف حل مسایل پروژه و افزایش شاخص ارزش توسط شرکت جهان کوثر به موسسه راهبرد دانش پویا واگذار گردید. کارگاه این مطالعات در روزهای در روزهای 11 و 12 بهمن‌ماه 1393 در محل شرکت جهان کوثر (تهران) برگزار شد. در این کارگاه، تعداد 188 ایده در خصوص کارکردهای مختلف پروژه توسط اعضای تیم مهندسی ارزش ارایه گردید. در نهایت و در فاز ارزیابی کارگاه، از مجموع 188 ایده پیشنهادی، تعداد 45 ایده با اخذ امتیازات لازم، به عنوان ایده‌های برتر جهت توسعه در فاز بعدی مطالعات انتخاب شدند.

در فاز توسعه، ایده‌های منتخب کارگاه جهت بسط و توسعه در قالب دو دسته کلی «گزینه احداث سد با بدنه خاکی (بهبود طرح مبنا)» و «گزینه احداث سد با بدنه صلب (تغییر طرح مبنا)» تقسیم‌بندی گردیدند. همچنین با توجه به توافقات کارگاه مهندسی ارزش، مقرر گردید تا مطالعات پایه (آبدهی، سیلاب و رسوب) توسط مشاور طرح به‌روز رسانی گردد و برنامه‌ریزی منابع آب طرح نیز مطابق با آبدهی جدید و آخرین تخصیص‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

در فاز توسعه مطالعات مهندسی ارزش سد گاوی، در نهایت تعداد 5 گزینه به عنوان گزینه‌های نهایی تیم مورد بررسی فنی و اقتصادی قرار گرفت. گزینه‌های پیشنهادی تیم، پتانسیل ارتقای شاخص ارزش طرح به میزان 27 تا 96 درصد را دارا بوده و در مقایسه با طرح مبنا، هزینه‌های اجرایی طرح را به میزان حداقل بین 180 تا 590 میلیارد ریال کاهش خواهند داد.