يكپارچه‌سازي و مطالعات  مهندسي ارزش هزارمسجد

 

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1392

 

هدف :

 

نتایج مورد انتظار:

 

دستاوردها:

ارایه پیشنهاداتی در خصوص بهبود وضعیت کشاورزی و منابع آب زیرزمینی و راهکارهایی جهت تامین کمبود آب تابستانه شمال هزار مسجد، بهینه‌سازی طرح خط انتقال آب از یال شمالی هزارمسجد به مشهد و همچنین ارایه ایده‌هایی در ارتباط با تعاملات بین سازمانی و مسایل فرابخشی طرح که با مشارکت و مدیریت سایر ذی‌نفعان طرح میسر خواهد شد.

 

توضیحات بیشتر:

مطالعات مهندسی ارزش طرح هزارمسجد با برگزاری جلسات هم‌اندیشی در پاییز سال 1392 آغاز گردید و پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرمای طرح (شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی) به این مشاور، هماهنگی‌های لازم در خصوص برگزاری کارگاه اصلی در بهمن‌ماه 92 انجام گردید.

در کارگاه مهندسی ارزش که در روزهای 5 و 6 بهمن‌ماه سال 1392 در محل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی (مشهد) برگزار شد، در نهایت تعداد 224 ایده توسط اعضای تیم ارایه گردید که در مرحله ارزیابی، تعداد 30 ایده به عنوان ایده‌های منتخب جهت بررسی بیشتر در فاز توسعه انتخاب شدند.

در نهایت و پس از بررسی‌های انجام شده در فاز توسعه این مطالعات، تیم مهندسی ارزش طرح هزارمسجد اقدامات زیر را به عنوان راهکارهای اساسی جهت بهبود شرایط یال شمالی هزارمسجد در دو مرحله کوتاه‌مدت و بلندمدت پیشنهاد نمود:

براساس پیشنهادات تیم مهندسی ارزش طرح هزارمسجد، انتقال آب به شهر مشهد می‌بایست دارای مدت زمان معین بوده و با رعایت معیارهای 5گانه یونسکو در انتقال بین‌حوضه‌ای صورت پذیرد. در ازای انتقال آب، می‌بایست تمهیدات و برنامه‌های لازم جهت توسعه منطقه در محور غیرکشاورزی سنتی، از قبیل اکوتوریسم، صنعت، بازرگانی، کشاورزی صنعتی و... عملی گردد.