مهندسی ارزش بدنه، منابع قرضه و منابع آب سد لیلان چای

 

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1392

 

هدف :

 

 نتایج مورد انتظار :

 

دستاوردها:

دستاوردهای مطالعات مهندسی ارزش سد لیلان‌چای در دو بخش قابل بررسی است:

بخش اول

   * به‌روزرسانی مطالعات آبدهی، سیلاب و رسوب
   * بازنگری برنامه‌ریزی منابع آب سد لیلان‌چای (در دو سناریوی اجرا یا عدم اجرای سد خراجوچای در بالادست)

بخش دوم

   * بهینه‌سازی مقطع سد لیلان‌چای
   * شناسایی منابع قرضه جایگزین جهت تامین مصالح مورد نیاز (با کیفیت مرغوب‌تر و هزینه کمتر)
   * بهینه‌سازی سیستم تخلیه سیلاب سد

   * مطالعات امکان‌سنجی تولید انرژی برقابی

 

توضیحات بیشتر:

این مطالعات که با هدف ارتقای شاخص ارزش و حل مسایل پروژه با تمرکز بر طرح بدنه، منابع قرضه و برنامه‌ریزی منابع آب سد لیلان‌چای انجام گردید، با ارایه گزینه‌های نهایی تیم مهندسی ارزش به کارفرمای طرح (شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی) به اتمام رسید. بهینه‌سازی مقطع سد لیلان‌چای، شناسایی منابع قرضه جایگزین جهت تامین مصالح مورد نیاز، به‌روز رسانی مطالعات هیدرولوژی و رسوب سد لیلان‌چای، بازنگری برنامه‌ریزی منابع آب سد، به‌روز رسانی طرح سیستم تخلیه سیلاب و همچنین مطالعات امکان‌سنجی تولید انرژی برقابی با نصب توربین در انتهای خط انتقال لیلان‌چای- ملکان، مهم‌ترین محورهای فاز توسعه مطالعات مهندسی ارزش سد لیلان‌چای را شامل گردیده است. گزینه برتر این مطالعات (طرح بدنه ترکیبی با استفاده از منابع قرضه جدید و برنامه‌ریزی منابع آب پیشنهادی به اضافه تولید انرژی برقابی در انتهای خط انتقال) شاخص ارزش طرح را 44 درصد بهبود بخشیده و صرفه‌جویی معادل 36.1 میلیارد ریال (10 درصد) در هزینه‌های اجرایی طرح را به همراه خواهد داشت.