انجام مطالعات مهندسي ارزش سد میمه

 

کارفرما: شرکت جنرال مکانیک

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 92-1391

اهداف:

نتایج:

ارائه گزینه‌های پیشنهادی جایگزین نسبت به طرح مبنا، با صرفه‌جویی حدود 450 میلیارد ريال که مورد تصویب کارفرمای محترم قرار گرفت:

توضیحات:

سد مخزنی میمه در استان ایلام با حجم ذخیره 73 میلیون‌مترمکعب و متوسط آورد سالانه 164 میلیون‌مترمکعب (در طرح مبنا)، با هدف بهره‌برداری حداکثر و بهینه از منابع آب رودخانه میمه و افزایش کیفیت آن برای مصارف کشاورزی در دست ساخت می‌باشد.

از مهمترین چالش‌های طرح مبنا می‌توان به کیفیت پایین آب رودخانه میمه (EC حدود 7000)، رسوب بسیار زیاد (حدود 60 میلیون‌مترمکعب)، عدم وجود مصالح مرغوب به لحاظ کیفی  وکمی فاصله حمل زیاد مصالح مناسب، وجود سازه‌های وابسته با احجام و ابعاد بسیار بزرگ و احجام مورد نیاز میلگرد و ضعیف بودن پی و بستر محور سد، اشاره کرد.

 

 

پایان پروژه مطالعات مهندسی ارزش سد میمه و نتایج آن