انجام مطالعات مهندسی ارزش سد قشلاق (صحنه)

 

کارفرما: شرکت آب‌ منطقه‌ای کرمانشاه

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1392

 

هدف :

 

نتایج مورد انتظار:

 

دستاوردها:

دستاوردهای مطالعات مهندسی ارزش سد قشلاق در دو بخش قابل بررسی است:

بخش اول

   * به‌روزرسانی مطالعات آبدهی، سیلاب و رسوب
   * بازنگری برنامه‌ریزی منابع آب (در دو سناریوی سد قشلاق و سیستم دو سدی قشلاق- جامیشان) برای دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت (15 ساله)

بخش دوم

 ارایه پیشنهاداتی در راستای حل مشکلات طرح (به‌ویژه مشکلات اجتماعی) از جمله:

   * به‌روزرسانی هزینه‌های تملک اراضی روستای قشلاق با توجه به شرایط جدید منطقه
   * بهینه‌سازی جاده دسترسی
   * بهینه‌سازی مسیر انتقال آب کشاورزی به شبکه چم‌چمال

   * بهینه‌سازی خط انتقال آب شرب و صنعت به شهرستان صحنه

 

توضیحات بیشتر:

با توجه به تاخیر زمانی ایجاد شده در اجرای طرح سد قشلاق و عدم تامین مالی جهت تملک اراضی داخل مخزن و رفع معارض‌های ضروری، مشکلات اجتماعی و اجرایی متعددی در مسیر اجرای پروژه پدیدار گشته است. از طرفی تغییرات اقلیم و سایر عوامل محیطی ایجاد تغییرات در طرح بدنه و سازه های وابسته آن را محتمل ساخته‌اند. لذا مطالعات مهندسی ارزش سد قشلاق با هدف حل مسایل اجتماعی و افزایش شاخص ارزش طرح در تابستان 1392 انجام گردید. در کارگاه اصلی این مطالعات که در روزهای 6 تا 8 شهریورماه‌ 92 در محل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه برگزار شد، در نهایت تعداد 230 ایده در قالب 5 مبحث اصلی شبکه آبیاری، تملک و خسارت مخزن، خط انتقال، جاده دسترسی و سازه سد ارایه گردید که در مرحله ارزیابی ایده‌ها، از این تعداد، 28 ایده به عنوان ایده‌های منتخب جهت بررسی بیشتر در فاز توسعه برگزیده شدند.

همچنین، به‌روزرسانی مطالعات پایه طرح (آبدهی، سیلاب و رسوب) و بازنگری برنامه‌ریزی منابع آب سد قشلاق در دو سناریوی تک‌سدی (قشلاق) و دوسدی (قشلاق- جامیشان) از دیگر اقدامات تیم مهندسی ارزش سد قشلاق بوده است. لازم به ذکر است که براساس نتایج به‌روزرسانی آبدهی رودخانه مریم‌نگار، میزان آورد سالانه این رودخانه در محل سد مخزنی قشلاق از 51.4 میلیون مترمکعب در طرح مبنا به 40.1 میلیون مترمکعب کاهش یافت.