انجام مطالعات مهندسی ارزش سد گلمندره

 

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1391

 

هدف :

 

نتایج مورد انتظار:

 

دستاوردها:

دستاوردهای مطالعات مهندسی ارزش سد گلمندره در دو بخش قابل بررسی است:

بخش اول

   * به‌روزرسانی مطالعات آبدهی، سیلاب و رسوب
   * بازنگری برنامه‌ریزی منابع آب سد گلمندره
   * بهینه‌سازی طرح بدنه سد

بخش دوم

   * بهبود سیستم تخلیه سیلاب
   * بهبود سیستم انحراف
   * بهبود سیستم آبگیری
   * کاهش هزینه‌های طرح

 

توضیحات بیشتر:

هدف اصلی از اجراي سد مخزنی گلمندره کنترل سیلاب ورودي به محدوده جنگل گلستان با عنایت به سوابق سیلاب سال‌هاي اخیر در منطقه و خسارات شدید جانی و مالی می‌باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به سیلاب‌هاي مخرب سال 80 و 81 و نیز مردادماه سال 1384 اشاره نمود. با توجه به طرح منحصر به فرد بدنه و سازه‌های هیدرولیکی سد، طرح مطالعات مهندس ارزش با هدف بهره‌گیری از تجارب متخصصین سدسازی و در راستای بهینه‌سازی طرح آن در انتهای فاز اول، به این موسسه واگذار گردید. در این مطالعات، برنامه‌ریزی منابع آب با مشارکت شرکت آب منطقه‌ای گلستان (محدوده پایین‌دست) نیز در دستور کار قرار گرفت.

 

کارگاه مهندسی ارزش سد گلمندره در روزهای 24 تا 26 بهمن‌ماه 1392 در محل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی (بجنورد) برگزار شد که در نتیجه آن، 127 ایده مختلف در مورد کارکردهای منتخب استخراج و ثبت گردید. در مرحله ارزیابی، تعداد 22 ایده به عنوان ایده‌های منتخب برای بررسی بیشتر در فاز توسعه برگزیده شدند.

 

همچنین، با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از انتهای دوره آماری مورد استفاده در مطالعات پایه سد گلمندره، یکی از مهم‌ترین مواردی که در دستور کار تیم مهندسی ارزش قرار گرفت، بازنگری و به‌روزرسانی مطالعات پایه طرح (آبدهی، رسوب و سیلاب) بوده است.

در مجموع از میان ایده‌های قابل برآورد (یا قابل مقایسه با طرح مبنا) در گزینه‌های پیشنهادی مختلف، صرفه‌جویی هزینه‌ای معادل 3 تا 16 درصد در طرح مبنا ایجاد خواهد شد. این صرفه‌جویی هزینه، علاوه بر بهبود شرایط برنامه‌ریزی منابع آب مخزن و سایر ایده‌های مدیریتی ارایه شده در کارگاه بوده است.