مطالعات مهندسی ارزش سد قزلداش (چندیر)


کارفرما: شرکت مهندسی ژرف کار جم

مشاور: موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1391


هدف:

 • با توجه به شرایط خاص پروژه، هدف اصلی از انجام مطالعات مهندسی ارزش سد چندیر علاوه بر افزایش شاخص ارزش طرح، آبگیری طرح تا موعد مقرر (انتهای خرداد ماه 1392) بوده است. در این راستا و با توجه به اینکه طرح در مرحله اجرا قرار داشته، ایده‌های مطرح شده در کارگاه حول محور اجرا بوده و موارد مربوط به مطالعات پایه به ندرت مشاهده می‌شود.

 

نتایج:

تهیه و تصویب صورت‌جلسه‌ای شامل موارد زیر:

 1. تغییر مشخصات دانه‌بندی فیلتر جهت درشت‌دانه کردن آن در بالا دست
 2. حذف بخش عمده پتوي فيلتر در پايين دست و جايگزين كردن آن با زهكش
 3. کاهش عرض فیلتر عمودی پایین‌دست
 4. اجرای کافردم همگن از جنس مصالح پوسته با کاهش ارتفاع هسته GC تا بالای کالورت
 5. استفاده از ژئوتکستایل برای کاهش عرض فیلتر و ارائه جزئیات اجرایی جهت تهیه مصالح
 6. تبديل دو تخليه كننده به يك تخليه‌کننده و حذف تخليه كننده 50 ساله
 7.  کاهش سطح مقطع کالورت با توجه به وضعیت فعلی اجرا شده و اجرای بخشی از سقف به صورت تخت
 8. افزايش MSA بتن کالورت از 19 به سایز بالاتر
 9. تغییر جنس لوله آب بر از 500  فولادی به 2 لوله پلی اتیلن یا چدن داکتایل

همچنین بررسی و ارزیابی سایر طرح‌های پیشنهادی، در فاز توسعه منجر به تولید گزینه‌هایی با صرفه‌جویی هزینه 7/6 تا 10 میلیارد ریال بر مبنای فهرست‌بهای سال 1388 و 20 تا 30 میلیارد ریال بر مبنای فهرست‌بهای پیشنهادی سال 90، گردید. این مبلغ معادل 5 تا 7 درصد از کل هزینه‌های مبلغ پیمان را شامل می‌شود. مهمترین ایده‌های قرار گرفته در این دسته عبارتند از:

 1. امکان اجرای سرريز به صورت پلكاني
 2. پر كردن حوضچه با بولدر یا بلوک‌های پیش ساخته یا گابیون
 3. استفاده از فیوزگیت
 4. بررسی حذف پرده تزریق در قسمت زیر دیوار آب بند
 5. استفاده از بتن پلاستیک به‌عنوان المان آب‌بند بدنه و ارائه راه حل‌ها