مطالعات مهندسي ارزش سد سومبار

 

کارفرما: شركت آب و خاك قدس رضوي

مشاور: موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1391

 

هدف:

 

با توجه به قرار گرفتن طرح سد سومبار در زمره طرح‌های مهر ماندگار دولت و ضرورت تسریع در مراحل اجرایی آن، به پیشنهاد کارفرمای طرح و همکاری شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی، موسسه پژوهشی- مهندسی راهبرد دانش پویا جهت انجام مطالعات مهندسی ارزش سد، دعوت به همکاری شده است.

هدف از انجام مطالعات مهندسی ارزش سد سومبار رفع چالش‌های اساسی طرح و نیز ارائه راهکارهای اجرایی جهت دستیابی به زمان‌بندی تعهدشده طرح (اتمام فاز اجرا در خردادماه 1392) می‌باشد.

نتایج:

 

توضیحات بیشتر:

مطالعات احداث سد مخزنی سومبار بر روی رودخانه پرسه‌سو و سولی‌دره (آب انتقالی) با هدف بهبود بهره‌برداری از منابع آب سطحی جهت مصارف شرب و کشاورزی اراضی پایین‌دست، تنظيم و کنترل جريان‌هاي نابهنگام و سيلاب‌هاي رودخانه، جلوگیری از خسارت سیلاب از سوی شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان شمالی جهت انجام مطالعات به مهندسین مشاور مهارآب واگذار شده و پس از آن در فاز اجرایی به شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی به‌عنوان برنده مناقصه ابلاغ شده است.

مطالعات مهندسی ارزش سد سومبار در تاریخ 89/08/23 به این موسسه ابلاغ و فرآیند انجام این مطالعات طبق استاندارد تعریف‌شده روش‌شناسی ارزش پیاده‌سازی شد. بر این اساس کارگاه اصلی مطالعه ارزش سد سومبار طی سه روز (سه‌شنبه 1391/03/30 تا پنج‌شنبه 1391/04/01) در محل کارگاه سد سومبار برگزار شد.

در فاز اطلاعات با تدقیق مبانی مطالعه و نهایی شدن محدودیت‌های کارفرمایی، زمینه‌ي ورود به فاز تحلیل کارکرد فراهم گرديد. در فاز دوم، با ترسیم نمودار FAST مطالعات، تعداد 4 کارکرد منتخب برای ایده‌پردازی در فاز خلاقیت (فاز سوم) از سوی اعضای تیم انتخاب گردید. در نتیجه انجام فاز خلاقیت، 90 ایده مختلف در مورد کارکردهای منتخب استخراج و ثبت گردید. سپس در فاز ارزیابی تعداد 26 ایده به‌عنوان ایده‌های منتخب برای شرح و بسط بیشتر در فاز توسعه برگزیده شدند.

در نهایت و پس از انجام فاز توسعه مطالعات، گزینه پیشنهادی تیم مطالعات مهندسی ارزش جهت اخذ تصمیم نهایی به کارفرما اعلام شد که در زمان تدوین این گزارش در حال بررسی و اظهارنظر می‌باشد.