مطالعات ارزيابي اثرات كيفي-بهداشتي آب درياچه مصنوعي چيتگر و ارائه راهكارهاي مديريتي

 

کارفرما:سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1393-1392

 

هدف:

هدف از انجام مطالعات برنامه‌ریزی ارزش دریاچه چیتگر در فاز اول مطالعات، بازنگری کلان مطالعات منابع تامین‎کننده آب دریاچه، روش‎های حفظ کیفیت و روش‎های بهبود کیفیت آب و استخراج فرصت‌های کاهش هزینه در این طرح می‌باشد. بدیهی است نتايج مطالعات حاضر در راستای بهبود وضعيت كيفيت آب ورودي، به صورت سازه‎اي و غيرسازه‎اي (مدیریتی) و نحوه مطلوب بهره‎برداري از درياچه با هدف حفظ كيفيت مطلوب آب درياچه و اطمينان از بهداشت و سلامت آب با گذشت زمان، مورد استفاده مديران شهرداري قرار خواهد گرفت.

هدف از فاز دوم مطالعات با عنوان "مدلسازی و تدقیق ارزیابی‌ها و راهکارها با توسعه مدل فرايندهاي اكولوژيكي- بهداشتي"، دستیابی به راهکارهای مدیریتی علمی بر اساس مدلسازی‎های صورت گرفته در حوزه آبریز و دریاچه چیتگر خواهد بود.

 

نتایج:

استانداردهاي كيفي مربوط به حد غلظت فسفر براي حفظ كيفيت آب درياچه‎هاي مصنوعي در حد يك مكان تفريحي و تفرجگاهي، امكان قايق‎سواري و امكان رشد ماهي (و نه ماهي‎گيري) در محدوده 30 تا 100 ميكروگرم در ليتر توصيه گرديده كه با كاهش زمان ماند به كمتر از 100 روز و افزايش عمق آب به بيش از 5 متر مي‎توان اين رقم را نيز افزايش داد. با توجه به نتايج اندازه‎گيري‎‎هاي غلظت فسفر و مقايسه با استانداردهاي كيفي مربوط به آن و همچنين با مشاهده شفافيت بالاي درياچه طبق اندازه‎گيري نورسنجي در آبان سال 1392، توصيه گردیده است تا بخش تصفيه‎خانه مقدماتي شامل مراحل آلوم‎زني و ايجاد حوضچه ته نشيني طراحي، ساخت و اجرا و بهره‎برداري گردد تا بعد از جمع‎آوري اطلاعات بيشتر داده‎هاي كيفي و تكميل مطالعات نسبت به ساخت تصفيه‎خانه پيشرفته تصميم‎گيري لازم بعمل آيد.

 

توضیحات بیشتر:

با توجه به اتمام مطالعات فاز اول، مطمئناً با افزايش تعداد اندازه‎گيري‎ها از كيفيت آب رودخانه كن و درياچه، شناخت بهتر از حوضه آبريز و نحوه تغييرات فسفر و عوامل توليدكننده آن در حوضه و شناسايي منابع جديد آب (براي تنظيم زمان ماند) و نحوه بهره برداري از درياچه در فاز دوم، مي توان در مورد نياز به تصفيه‎خانه آب تصميم‎گيري قطعي و نهايي را انجام داد.