تدوين سند توسعه بخش آب استان البرز

 

کارفرما: شرکت آب‌ منطقه‌ای البرز

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1393-1392

 

هدف:

 • شفاف‎سازي وضع موجود به لحاظ آب‎بري و ارتباط با معيارهاي‎ پايداري
 • تهيه مجموعه‎اي از آمارها جهت برنامه‎ريزي توسعه
 • شناسايي روندهاي آشكار و مستتر در ارتباط با توسعه
 • شناسايي ظرفيت‎ها و آستانه‎هاي توسعه از منظر منابع آب
 • شناسايي ظرفيت ابزارهاي مديريت آب از منظر كليه ذينفعان
 • استخراج راهبردها و محورهاي كلان توسعه منابع آب
 • استخراج خروجي‎هاي ميانكار جهت برنامه‎ريزي توسعه
 • استخراج برنامه عملياتي بخش‎هاي مديريت آب در قالب شاخص‎هاي عملياتي

 

نتایج:

 • ايجاد يك تعادل پايدار و منطقي ميان طرح‌هاي (مديريتي و سازه‌اي) منابع آب و طرح‌هاي توسعه منطقه‌اي
 • ايجاد نظام خودگردان پويا و پايدار تأمين منابع مالي (براي شرکت آب منطقه‌اي)
 • توسعه استفاده از منابع آب نامتعارف
 • مهار و استحصال حداکثري منابع آب با لحاظ معيارهاي پايداري
 • تعیین اهداف شرکت در برنامه پنجم وششم توسعه
 • استخراج استراتژی‌های منتخب شرکت

 

توضیحات بیشتر:

برای دست‌یابی به اهداف فوق از برنامه‌ریزی راهبردی همراه با رویکرد تحلیلی، که در نهایت منجر به تولید استراتژی‌های مدیریتی خواهد شد، استفاده می‌شود. بدین گونه که در آن با آگاهی بر وضع موجود و پیش‌بینی افق‌های مطلوب سازمان، راهکارهای مناسب و با صرفه برای رسیدن به اهداف افق از طریق تغییر و اصلاح در برخی شاخص‌ها، مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت.