مطالعات مهندسی ارزش سد برآفتاب

 

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1391

 

اهداف طرح :

سد مخزنی برآفتاب در شمال استان هرمزگان با حجم ذخیره 45 میلیون مترمکعب و متوسط آورد سالانه 15.5 میلیون مترمکعب (براساس به‌روزرسانی طرح مبنا توسط مشاور ارزش)، با هدف بهره‌برداری حداکثر و بهینه از منابع آب رودخانه گنج در دست مطالعه می‌باشد. از اهداف مهم سد برآفتاب می‌توان به کنترل سیلاب در جهت تامین آب کشاورزی اراضی روستاهای طارم و گنج اشاره نمود.

 

اهداف مطالعات:

مطالعات مهندسی ارزش سد برآفتاب با هدف حل مسایل و چالش‌های طرح سد برآفتاب و افزایش شاخص ارزش پروژه از طریق بهبود کیفی و حذف هزینه‌های غیرضروری طرح انجام گردیده است.

 

نتایج مورد انتظار:

ارتقای کیفی و کاهش هزینه‌های طرح اصلی

 

دستاوردها:

دستاوردهای مطالعات مهندسی ارزش سد برآفتاب در دو بخش قابل بررسی است:

بخش اول

   * تدقیق مطالعات پایه سد (آبدهی، سیلاب و رسوب)
   * به‌‎روزرسانی برنامه‌ریزی منابع آب سد با توجه به نتایج بازنگری مطالعات پایه
   * بازنگری ابعاد بدنه سد
   * بازنگری طرح آب‌بندی سد

بخش دوم (مطالعات ارزش)

ارایه پیشنهاداتی به منظور:

   * افزایش ایمنی
   * کاهش دوره بازگشت سیلاب طراحی
   * کاهش ارتفاع سد
   * افزایش حجم کنترل سیلاب
   * کنترل رسوب‌گذاری داخل مخزن

   * کاهش هزینه‌های طرح

 

توضیحات بیشتر:

با توجه به گذشت زمان طولانی از آخرین مطالعات صورت گرفته توسط مشاور طراح، مطالعات مهندسی ارزش سد برآفتاب به پیشنهاد کارفرمای پروژه (شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان) مطرح و با بازنگری مطالعات پایه (هواشناسی و هیدرولوژی) آغاز گردید. این بازنگری در مرحله اول منجر به کاهش آبدهی متوسط رودخانه گنج از 42 میلیون مترمکعب در سال (مطالعات مشاور طرح) به حدود 15.5 میلیون مترمکعب در سال‌های آماری منتهی به سال آبی 89-1388 گردید. در نتیجه، در ادامه بازنگری‌های صورت گرفته، تراز نرمال و سایر ابعاد بدنه و سیستم تخلیه سیلاب متناسب با نتایج به‌دست آمده، بازنگری و تغییر یافت.

از مهم‌ترین چالش‌های طرح می‌توان به آورد متوسط پایین رودخانه گنج، آب‌بندی محدوده مخزن و ساختگاه پیشنهادی سد برآفتاب و هزینه‌های سیستم تخلیه سیلاب و بدنه سد اشاره نمود.

کارگاه مهندسی ارزش سد برآفتاب در مردادماه سال 1391 در بندرعباس برگزار شد. در این کارگاه، اعضای تیم مهندسی ارزش 110 ایده در خصوص 5 کارکرد منتخب طرح ارایه نمودند که در نهایت، تعداد 19 ایده به عنوان ایده‌های منتخب جهت بررسی در فاز توسعه برگزیده شد.

در مجموع و پس از انجام بررسی‌های لازم پیرامون ایده‌های مطرح شده، نتایج در 7 سناریو با یکدیگر ترکیب شده و طرح بهینه از دیدگاه تیم مهندسی ارزش معرفی گردید. در این 7 سناریو، حداقل و حداکثر صرفه‌جویی محتمل در هزینه‌های طرح (از حداقل تا حداکثر تغییرات در طرح مبنا) معادل 2 الی 33 میلیارد ریال برآورد گردیده است.