اقدامات اجرایی و اجرای پایلوت کریدور شرق طرح برآورد نیاز آبی صنعت و معدن

 

کارفرما: وزارت نیرو

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1395

 

هدف:

 

نتایج:

توضیحات بیشتر:

پروژه کنونی بخشی از طرح برآورد نیاز آبی صنعت و معدن در مرکز فلات ایران (17 استان) برای امکان‌سنجی و زمینه‌سازی انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان است. طرح مادر با نام طرح جامع آب شرب و صنعت در وزارت نیرو در دست مطالعه است  و با عنوان "مطالعات طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به مرکز فلات ایران" شناخته می‌شود.