اقدامات اجرایی و اجرای پایلوت کریدور شرق طرح برآورد نیاز آبی صنعت و معدن

 

کارفرما: وزارت نیرو

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1395

 

هدف:

  • برآورد نیاز واقعی آبی بخش صنعت و معدن تلفیقی سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در قالب کریدور شرق

 

نتایج:

  • تدقیق داده‌های وضع موجود از نیاز آبی و مصارف آب بخش صنعت و معدن در محدوده مورد نظر
  • برآورد نیاز آبی صنعت و معدن در افق‌های 1425 و 1450 با ملاحظه کمیت و کیفیت و پراکندگی مکانی

توضیحات بیشتر:

پروژه کنونی بخشی از طرح برآورد نیاز آبی صنعت و معدن در مرکز فلات ایران (17 استان) برای امکان‌سنجی و زمینه‌سازی انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان است. طرح مادر با نام طرح جامع آب شرب و صنعت در وزارت نیرو در دست مطالعه است  و با عنوان "مطالعات طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به مرکز فلات ایران" شناخته می‌شود.