مدیریت بحران شرایط خشکسالی با رویکرد همگرایی سازمان‌های ذینفع آب استان بوشهر


کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر

مشاور: مؤسسه راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1390

 

هدف:

  • شناسایی مشخصات و ویژگی‌های پدیده خشکسالی در استان بوشهر
  • بررسی خشکسالی‌های تاریخی و شناخت واکنش استان نسبت به بروز آنها
  • بررسی ظرفیت‌های بین سازمانی دستگاه‌های ذیربط در امر مدیریت بحران خشکسالی در استان بوشهر و ارائه راهکارهای ارتقاء این ظرفیت‌ها.

 

نتایج:

  • معرفی مشخصات خشکسالی استان بوشهر
  • بررسی اقدامات دستگاه‌ها در مقابله با خشکسالی‌های گذشته
  • برگزاری سمینار و کارگاه ‌دو روزه مدیریت بحران خشکسالی
  • ارائه راهکارهای کلان مقابله با خشکسالی برای بخش‌های مصرف‌کننده آب