پايش و ارزشيابي مطالعات مرحله اول زهكشي اراضي 280هزار هكتاري (شمال قره‌سو-گرگانرود) استان گلستان


کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1391

 

هدف:

  • مطالعات مرحله اول زهکشی اراضی 280 هزارهکتاری استان گلستان به‌عنوان یکی از مطالعات راهبردی استان توسط شرکت مهاب قدس انجام شده است. هدف از واگذاری پایش از ارزشیابی این مطالعات به مؤسسه راهبرد دانش پویا، استفاده از خروجی یک تیم تخصصی از صاحبنظران و خبرگان جهت تأیید یا اصلاح راهبردهای کلان مطالعات مذکور می‌باشد.


نتایج:

  • همسو نمودن راهبردهای مطالعات با نیازهای اساسی و کلان منطقه
  • اولویت‌بندی اقدامات و استراتژی‌های پیشنهادی مطالعات با توجه به الزامات و محدودیت‌های منطقه
  • تصویب اطلاعات پس‌از رفع کاستی‌های احتمالی مطالعات