تهیه طرح عملیاتی حادثه سیل در بخش ریلی

 

کارفرما: پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1386

 

هدف :

  • هدف اصلي از انجام اين پروژه تدوين برنامه عملياتي مقابله با حادثه سيل در بخش ريلي كشور بوده است.

نتایج :

  • بررسي و تحليل سوابق و مستندات مرتبط با بروز حادثه سيلاب در بخش ريلي كشور
  • تدوين و ارائه طرح عملياتي مقابله با سيلاب در بخش ريلي كشور
  • ارائه برنامه‌هاي آموزشي و برگزاري انواع مانور در سطوح مختلف با موضوع مديريت سيلاب در بخش ريلي