برنامه‌ریزی راهبردی، تدوین چارچوب اولیه اهداف و مأموریت‌ها، طراحی سازمانی ظرفیت‌سازی، تبیین الزامات نهادی و تدوین سیاست‌های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

 

کارفرما: اتاق بازرگاني،‌صنايع،‌معادن و كشاورزي ايران

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ :1391

 

با توجه به قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار و همچنین اهميت بخش کشاورزي و آب در کشور، اتاق صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی ایران، تشکيل يک مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب را در دريف کارهاي خود قرار داده است. هدف از ايجاد  این مرکز عبارتند از:

 1. تولید و انتشار راهبردهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بخش‌های کشاورزی و آب  در راستای تصمیمات  راهبردی و ملی
 2. انجام فعاليت‌هاي علمی کارآمد در زمينه بهبود وضعيت بخش کشاورزي و آب
 3. افزايش ظرفيت‌سازي در زمينه مسائل مربوط به اين بخش‌ها در راستاي مديريت بهينه و توسعه پايدار منابع آب و بخش کشاورزي كشور.

وظايف مرکز مطالعات به اين صورت زیر پیش‌بینی شده است:

 • تهيه، تدوين وارائه ديدگاه مدون بخش خصوصي
 • پايش تحولات و رويدادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي کشاورزي
 • شناسایی و ارتقاء جایگاه تشکل‌های کشاورزی وآب در جهت تکمیل بهینه زنجیره تشکلی بخش کشاورزی
 • مشارکت فعال کارشناسي در لوايح ، طرح‌هاي دولت ومجلس و آئين نامه‌هاي اجرائي
 • ارتباط با ارگان‌هاي حاکميتي مرتبط در راستاي انتقال يافته‌ها و نظرات اتاق ايران در بخش کشاورزي و آب
 • تجزيه و تحليل و اعلام نظر وپيشنهاد در مورد تحولات جاري بخش کشاورزي و آب
 • انجام مطالعات و تدوين گزارش پيرامون موضوعات مهم و اثر گذار وراهبردي کشاورزي و آب
 • تلاش براي ارتقاء فرهنگي کار شناسي بخش منجمله برگزاري همايش‌هاي ملي و منطقه‌اي مرتبط با کشاورزي و آب
 • تهیه و تدوین راهبردهای مناسب کشاورزی و آب‌ از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیت غذایی، مزیت نسبی و تجاری