تهیه دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها

 

کارفرما: وزارت نيرو - دفتر استانداردها-  موسسه تحقيقات آب

مشاور: مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ :90 - 1389

 

هدف:

  • تهیه دستوالعمل مدیریت حوادث آلودگی نفتی رودخانه‌ها و مراکز آبی (داخلی) با رویکردهای ریسک و بحران، فنی و مدیریتی و برای مدیران حوزه سیاست‌گذاری، مدیران منطقه‌ای و گروه‌های اقدام و ضربت محلی

نتایج:

  • مجموعه تلاش‌های گروه مجری طرح، در کنار نظرات و پیشنهادات سازنده گروه داوری پروژه (که ترکیبی از متخصصان بخش‌های مختلف بوده‌اند) منجر به تدوین دستورالعمل شماره 390- الف وزارت نیرو با همین نام
  • همچنین با مشخص شدن خلاءهای موجود در این زمینه، تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مشابه برای سایر منابع آلاینده (مخازن متحرک)، سایر منابع آبی و سایر آلاینده‌ها (به‌جز هیدروکربن‌های نفتی) فراهم گردید.