مهندسی ارزش یکی از موفق‌ترین روش‌های حل مسأله، کاهش هزینه و بهبود عملکرد و کیفیت است. نگاه کارکردی، به نتیجه رسیدن آن در مدت زمان کوتاه، ارائه راه‌حل‌های اجرایی و انجام کار به دست تیمی که با هدف مشترک و تخصص‌های مختلف، کارکردهای پروژه یا محصول را بررسی نموده و با راه‌کارهای خلاقانه جایگزین مناسب‌تر برای آن پیشنهاد می‌کند از وجوه تمایز آن در مقایسه با دیگر تکنیک‌ها و روش‌های مشابه می‌باشد.

مؤسسه راهبرد دانش پويا با به‌كارگيري اين تكنيك توانمند، به‌خصوص در زمينه‌هاي تخصصي فعاليت مؤسسه توانسته است به نتايج بسيار ارزشمندي در پروژه‌ها دست يابد. گروه مهندسي ارزش با اعتقاد به توانمندي و اثربخشي تكنيك و با به اشتراك گذاشتن تجارب و دانش تخصصي در زمينه‌هاي متفاوت اميد دارد بتواند در دستيابي به اهداف متعالي ملي و حرفه‌اي هر‌چه بهتر گام بردارد.

مهندسی ارزش به‌منظور حصول هم‌افزایی، متکی بر تیم چندرشته‌ای است. در این راستا کار تیمی چندرشته‌ای منجر به برخورداری از دیدگاه‌های مختلف، رویکرد گسترده و فراگیر، ایجاد افق و چشم‌انداز مشترک و بالاخره همگرایی میان عوامل مختلف پروژه (کارفرما، مشاور، پیمانکار، بهره‌بردار و کاربر) می‌شود. از اینرو اگرچه کاربرد مهندسی ارزش را در شناسایی و افزایش کارکردهای اصلی یک پروژه، سیستم یا محصول و حذف هزینه‌های غیرضروری می‌دانند، ولی در یک نگاه کلان، به‌کارگیری آن مزایای جانبی بسیار زیادی به‌همراه خواهد داشت. حداقل مزیت یک مطالعه مهندسی ارزش آگاه شدن و اطلاع ذی‌ربطان مختلف طرح یا پروژه مورد مطالعه از دیدگاه‌های یکدیگر می‌باشد.

مطالعه مهندسی ارزش در قالب مراحلی صورت می‌گیرد که برنامة کار نامیده می‌شود. ساختاریافتگی مهندسی ارزش در برنامه کار جلوه‌گر می‌شود. در واقع برنامه کار فرمول اجرایی است که تیم را در طول فرآیند مهندسی ارزش از ابتدا تا انتها هدایت می‌کند.

برنامه کار از سه مرحلة اصلی تشکیل می‌شود. مراحل اصلی مطالعه شامل:

پیش مطالعه، مطالعه اصلی (کارگاه اصلی) و مطالعة تکمیلی می‌باشد، مهم‌ترین مرحله، کارگاه اصلی می‌باشد که شامل شش فاز اطلاعات، تحلیل کارکرد، خلاقیت (ایده‌یابی)، ارزیابی (قضاوت)، توسعه و ارائه می‌باشد.