مطالعات مهندسی ارزش طرح احداث سد خائیز تنگستان

 

 

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1397

 

هدف:

 

نتایج:

توضیحات بیشتر:

 

محدودیت منابع آب در جنوب کشور و به‌ویژه در مناطق ساحلی از جمله مشکلات اصلی مردم این ناحیه بوده و با افزایش جمعیت و ایجاد بندر و قطب‌های صنعتی هر روز به این معضل افزوده می‌شود. یکی از مناطق خشک و محروم کشور، استان بوشهر است که به‌دلیل موقعیت و سازندهای زمین‌شناسی آن فاقد رودخانه‌هایی با آب مناسب و کافی و کیفیت مطلوب برای مصارف شرب، کشاورزی و یا صنعت می‌باشد. از این رو، آب شرب این استان عمدتا از استان‌های همجوار تامین می‌گردد (نظیر آبرسانی از سد کوثر و سامانه انتقال آب از خط کازرون). حجم بسیار کمی از نیازهای آب این استان نیز از طریق منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود.

با توجه به پتانسیل رودخانه اهرم در حوضه حله و بحران آب در این منطقه (کشاورزی و شرب)، توسعه منابع آب سطحی این محدوده از حدود یک دهه پیش در دستور کار شرکت آب منقه‌ای بوشهر قرار گرفته است. رودخانه اهرم از به‌هم پیوستن دو سرشاخه باهوش و شیرین تشکیل می‌گردد. در ابتدا مطالعات احداث سد مخزنی باهوش بر روی شاخه باهوش انجام پذیرفت و در سال 1391 به تصویب وزارت نیرو رسید. اما با توجه به اینکه رودخانه شیرین (شاخه دیگر رودخانه اهرم)، یکی از استثنایی‌ترین رودخانه‌های حوضه حله است که آب آن از کیفیتی به‌مراتب مناسب‌تر از رودخانه باهوش برخوردار است، مطالعات مرحله اول تامین آب از رودخانه مذکور در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای بوشهر قرار گرفت و مقرر شد تا امکان احداث یک سد مخزنی بر روی این رودخانه در منطقه خائیز مورد بررسی قرار گیرد.

اهداف سدهای باهوش و خائیز، شامل تامین نیاز آبی شرب شهر اهرم و پس از آن خط ساحلی، تامین آب موردنیاز اراضی کشاورزی (نخیلات و زراعت گندم) دشت اهرم و در صورت امکان، تامین آب صنایع اهرم و شهرستان تنگستان می‌باشد.

در همین راستا، شرکت آب منطقه‌ای بوشهر در 14 مهرماه سال 1397 قرارداد مطالعات مهندسی ارزش سد خائیز تنگستان را به مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا ابلاغ نمود تا با تشکیل تیمی از متخصصان و کارشناس خبره، نسبت به انجام مطالعات مذکور با هدف بهبود شاخص ارزش پروژه اقدام نماید.

این مطالعات در حال حاضر در مرحله پیش‌کارگاه قرار دارد...