تدوین نقشه راه و برنامه اقدام مدیریت جامع و یکپارچه آب استان البرز

 

کارفرما:  شرکت آب منطقه‌ای البرز

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1397

 

هدف:

 

نتایج:

توضیحات بیشتر:

هدف از پروژه "تدوین نقشه راه و برنامه اقدام مدیریت جامع و یکپارچه استان البرز" دستیابی به اهداف اسناد بالادستی و مطالعات آمایشی در حوزه آب، ترسیم وضع موجود و توسعه سناریوهای محتمل آتی منابع و مصارف استان، تحلیل اسناد مرتبط موجود ساير بخش‌ها (آب و فاضلاب جهاد، كشاورزي، محيط‌زيست، صنعت و...)، مشارکت در تدوین و تنظیم مصوبات استانی در راستای اهداف کارگروه سازگاری با کم‌آبی و استفاده از شورای حفاظت آب استان است.  خروجی این پروژه ترسیم چشم‌انداز یک سازمان و یا شرکت اب منطقه‌ای استان البرز نبوده، بلکه نقشه راه و برنامه اقدام تدوین شده، به صورت جامع و یکپارچه کلیه نهادهای ذی‌ربط در حوزه مدیریت آب استان را مورد هدف قرار خواهد داد.