مطالعه مهندسی ارزش پارکینگ طبقاتی ره باغ نعیم

 

 

کارفرما:شهردار مشهد- منطقه ثامن

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1397

 

هدف:

 

نتایج:

توضیحات بیشتر:

 طرح پارکینگ طبقاتی ره‌باغ نعیم به‌عنوان یکی از ره‌باغ‌های طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی و با هدف تداوم سمت‌گیری در جهت مجموعه حرم مطهر و تامین پیوست‌های لازم با حوزه قدسی در قطاع 3 محدوده حرم مطهر تعریف گردیده است. این محدوده در سطوح همکف و زیرین در زمینی به مساحت 17400 مترمربع (شامل 300 × 50 متر + 2400 مترمربع) و با زیربنای کل 67600 مترمربع در 4 طبقه زیرسطحی در نظر گرفته شده است. محل اجرای پروژه در حدفاصل میدان امیرالمومنین تا حرم مطهر رضوی و در امتداد خیابان امیرالمومنین می‌باشد.