معرفی بخش برنامه‌ریزی و مهندسی منابع آب:

 مؤسسه راهبرد دانش پویا با اعتقاد بر اهمیت و نقش مقوله برنامه‌ریزی در مدیریت منابع آب، خدمات مطالعاتی و پژوهشی "بخش برنامه‌ریزی و مهندسی منابع آب" را در محورهای اصلی زیر ارايه مي‌نمايد :

  • برنامه‌ریزی و تخصیص منابع آب
  • برنامه‌ریزی و مهندسی ارزش در طرح‌های توسعه منابع آب
  • مدیریت شرایط حدی (سیل و خشکسالی)
  • بهره‌برداری‌های جانبی از طرح‌های آبی

 ماهیت پویای فرآیندهای محیطی و واکنش‌های اجتماعی، طی دو دهه اخیر چالش‌های بسیاری را برای متخصصان صنعت آب دنیا ایجاد کرده است. طرح‌های عظیم و پرهزینه توسعه منابع آب بعضاً نه‌تنها در تحقق اهداف خود با دشواری‌های قابل‌توجهی مواجه شده‌اند، بلکه گاه به مسایل و تنازعات اجتماعی بغرنجی انجامیده است. نمونه‌هایی از این دست در طرح‌های توسعه منابع آب کشور ما نیز به چشم می‌خورد.

ناکارآمدی رویکردهای صرفاً توسعه‌محور که مبتنی بر مهار هرچه بیشتر منابع آب و بهره‌برداری از آنها در جهت اهداف توسعه بود، به ظهور انگاره‌ای جدید در حل مسایل آب انجامید که امیدهای زیادی را برای رهایی از چالش‌های پیش‌روی بخش آب زنده کرده است. انگاره‌ای که دیدگاه آن تمرکز بر "برنامه‌‌ریزی منابع آب" با توجه به جنبه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی مرتبط با طرح‌های توسعه منابع آب در کنار جنبه‌های فنی و اقتصادی آن می‌باشد، امری که به شکلی اجتناب‌ناپذیر، مدیریت منابع آب در کشورمان را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است و امروزه کمتر متخصصی در بخش آب، بر این باور تشکیک و ایراد وارد می‌سازد

                                                                           توضیحات بیشتر

 ..................................................................................................