مؤسسه خط‌مشي خود را تلاش براي ارائه راهكارهاي راهبردي و عملياتي در حل چالش‌هاي ملي و دستيابي به توسعه همه‌جانبه و پايدار از طريق به‌كارگيري دانش ‌تخصصي و حرفه‌اي، شناخت اقليم ايران و هم‌افزايي دانش و تجربيات موجود در كشور با بهره‌گيري از روش‌هاي جديد و مبتني بر مشاركت، خلاقيت و تأمين منافع همه عوامل ذي‌نفع در كنار عمل صادقانه و خالصانه قرار داده است. دستيابي به تخصص حرفه‌اي و قابل طرح در سطح بين‌المللي همراه با حفظ اصول اخلاقي چشم‌اندازي است كه مؤسسه براي تحقق آن تلاش مي‌كند.

مؤسسه با شعار محوري پژوهش پيش‌نياز تصميم بر لزوم انجام مطالعات دقيق، جامع و تخصصي و به ‌دور از ملاحظات غيرحرفه‌اي قبل از هر اقدام عملي تأكيد دارد.

مؤسسه داراي رتبه پايه سه در زمينه‌ شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، محيط زيست و آب فاضلاب از طرف معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور،رتبه پایه سه حفاظت مهندسی و رودخانه، رتبه پایه دو محیط زیست و رتبه پایه دو تاسیسات آب و فاضلاب مي‌باشد و تاکنون ضمن انجام پروژه‌های متعدد، موفق به تدوین و تألیف چهار کتاب، ارائه چندین مقاله و تهیه یک نشریه تخصصی شده است. برگزاری بیش از یکصد دوره آموزشی و کارگاه تخصصی به‌ویژه در زمینه مهندسی ارزش، مهندسی آب و مدیریت بحران از دیگر فعالیت‌های مؤسسه بوده است.

 

 

زمینه‌های فعالیت

مؤسسه راهبرد دانش پویا خدمات مهندسي، مطالعاتي، آموزشي، پژوهشي و مشاوره‌اي خود را در زمينه‌هاي زير ارائه مي‌دهد:

 • برنامه‌ريزي، بهينه‌سازي و مهندسي سيستم‌هاي آبي با ديدگاه جامع و يكپارچه
 • برنامه‌ريزي، مديريت و مهندسي ارزش (آموزش، پياده‌سازي و اجرا)
 • مديريت به‌هم‌پیوسته و اقتصاد آب
 • برنامه‌ریزی و مديريت جامع بحران خشكسالي و سيلاب
 • مديريت و برنامه‌ريزي راهبردی
 • بهبود كارايي و اثر‌بخشي سيستم‌ها و تدوين استانداردها
 • طراحي و اجراي دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشي تخصصي و حرفه‌اي در زمينه‌هاي فعاليت مؤسسه

 

 

  زمينه‌‌هاي فعاليت

 • برنامه‌ريزي، بهينه‌سازي و مهندسي سيستم‌هاي آبي با ديدگاه جامع و يكپارچه
 • برنامه‌ريزي، مديريت و مهندسي ارزش (آموزش، پياده‌سازي و اجرا)

         ادامه مطلب ...

   اصول

 • صداقت و رعايت اخلاق حرفه‌اي
 • پويايي، انعطاف‌پذيري و فراگيري مستمر دانش
 • مطالعه و پژوهش دقيق قبل از تصميم‌گيري و هرگونه اقدام عملي

        ادامه مطلب ...

    منشور اخلاقي و حرفه‌اي مؤسسه

 • انجام كارهاي تخصصي (به‌ويژه كارهايي كه به حل مشكلات مردم مي‌انجامد) را نعمتي بزرگ مي‌دانيم و در این زمینه همواره در تلاش براي عمل به وظيفه انساني خود هستيم.

          ادامه مطلب ...