برگزاری جلسه پیش‌کارگاه مهندسی ارزش ارزش سد خائیز تنگستان بوشهر

 

جلسه پیش‌کارگاه مهندسی ارزش سد خائیز تنگستان بوشهر در روز چهارشنبه مورخ 28 آذرماه 1397 در محل موسسه پژوهشی- مهندسی راهبرد دانش پویا در تهران برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان کارفرما (منجمله معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای بوشهر)، مشاور طرح (مهندسین مشاور پاراب فارس)، تیم مشاور ارزش (موسسه راهبرد دانش پویا) و کارشناسان خبره و مستقل برگزار گردید، مشاور طراح شرحی از آخرین نتایج مطالعات این طرح و وضعیت موجود آن ارایه نمود. همچنین، مبانی مطالعه مهندسی ارزش سد خائیز با بررسی و اجماع حاضرین در جلسه تعیین گردید. در ادامه، حاضران در خصوص تکمیل لیست کارشناسان خبره و مدعو جهت حضور در کارگاه اصلی و همچنین، زمان برگزاری کارگاه و بازدید از محدوده طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سد خائیز تنگستان بوشهر در شهرستان تنگستان و در منطقه اهرم، با هدف استفاده حداکثری از پتانسیل رودخانه اهرم (سرشاخه شیرین‌رود) در حوضه حله مورد مطالعه قرار گرفته و اخیرا پیمانکار طرح جهت شروع عملیات اجرایی انتخاب گردیده است. این سد با هدف کنترل سیلاب‌های رودخانه اهرم و تامین آب موردنیاز حقابه‌بران نخیلات دشت اهرم احداث خواهد شد.

 

 

         
   

 

 

 

 

 

 

 

  زمينه‌‌هاي فعاليت

  • برنامه‌ريزي، بهينه‌سازي و مهندسي سيستم‌هاي آبي با ديدگاه جامع و يكپارچه
  • برنامه‌ريزي، مديريت و مهندسي ارزش (آموزش، پياده‌سازي و اجرا)

         ادامه مطلب ...

   اصول

  • صداقت و رعايت اخلاق حرفه‌اي
  • پويايي، انعطاف‌پذيري و فراگيري مستمر دانش
  • مطالعه و پژوهش دقيق قبل از تصميم‌گيري و هرگونه اقدام عملي

        ادامه مطلب ...

    منشور اخلاقي و حرفه‌اي مؤسسه

  • انجام كارهاي تخصصي (به‌ويژه كارهايي كه به حل مشكلات مردم مي‌انجامد) را نعمتي بزرگ مي‌دانيم و در این زمینه همواره در تلاش براي عمل به وظيفه انساني خود هستيم.

          ادامه مطلب ...